Schilderwerk volgens plan:

Een planmatig onderhoudsschema bestaat uit een basisverfsysteem en periodieke onderhoudsbeurten. Het basisverfsysteem voorziet in alle maatregelen die nodig zijn om een ondergrond te verkrijgen, waarop gedurende een lange reeks van jaren het schilderswerk met eenvoudige onderhoudsbeurten in goede staat is te houden. Het periodieke onderhoud in de volgende jaren omvat het op gezette tijden aanbrengen van een nieuwe afdeklaag en het in tussenliggende jaren tijdig herstellen van gebreken. Het schilderswerk reeds vanaf de nieuwbouw van het project in de onderhoudsplannen betrekken, betekent een grote bezuiniging. Het juiste basissysteem kan in dat geval direct worden toegepast.

 

Gemiddelde onderhoudstermijn voor schilderwerk:

De onderhoudscyclus van verfsystemen wordt bepaald door een groot aantal factoren. Zo is bijvoorbeeld de onderhoudscyclus van verfsystemen toegepast op de noord- en oostzijde, gunstiger dan die van verfsystemen op de zuid- en westzijde. Ook de mate waarin het te beschermen bouwdeel blootstaat aan zon, regen en wind is in belangrijke mate van invloed op de levensduur. Het schilderwerk op geveltimmerwerk van galerijen heeft veel minder te lijden van weer en wind, dan het schilderwerk op geveltimmerwerk vlak in de gevel. Ook de toegepaste kleur (licht of donker) kan van invloed zijn op de levensduur. Een donkere kleur heeft over het algemeen een minder grote duurzaamheid dan een lichte kleur. Levensduur en onderhoudscyclus worden verder beïnvloed door de kwaliteit van de ondergrond en het beglazingssysteem, de constructiewijze, het milieu en dergelijke.

 

Verfsystemen

 

Om buiten duurzaam schilderwerk af te leveren komt heel wat kijken. Aan de basis ligt een goed technisch advies. Dat wil niet zeggen dat ik daarbij altijd de goedkoopste oplossing kies. Sommige verfsystemen zijn duurder, maar hun meerprijs meer dan waard door hun langere levensduur. Natuurlijk kiezen wij daarbij voor kwaliteitsproducten, die geheel volgens de geldende voorschriften worden verwerkt.