Voorzieningssysteem voor binnen - buitenwerk:

Het is voor het buitenschilderwerk van essentieel belang dat het binnenschilderwerk en de glasafdichting aan de binnenzijde in goede staat verkeren. Een niet goed onderhouden binnen verfsysteem en open naden tussen glas en hout maken dat vocht van binnenuit in het hout dringt en een uitweg naar buiten zoekt. Hierdoor kan zich overmatig vocht achter de verffilm vormen, waardoor gebreken in het buitenschilderwerk kunnen ontstaan. Bij het aanbrengen van het basissysteem en tijdens de periodieke her schilderbeurten, moet daarom ook aandacht worden besteed aan de binnenkanten van buitenramen en -deuren. Eventuele gebreken in het verfsysteem moeten worden hersteld en open naden tussen glas en hout gedicht.

Mocht onverhoopt toch een kozijn moeten worden vervangen of een deel hiervan, ook dit is geen probleem, door nauwe samenwerking met een ervaren timmerman.